Programy

 • MIĘDZYNARODOWE TARGI KSIĄŻKI

  Każdego roku uczestniczymy w targach książki w kilkunastu miastach i krajach, by w ten sposób nawiązywać bezpośrednie kontakty zwydawcami zagranicznymi, instytucjami z innych krajów zajmującymi się promocją literatury i resztą branży literacko-wydawniczej...

  Czytaj więcej
 • NAGRODA FOUND IN TRANSLATION

  W uznaniu szczególnej roli tłumaczeń na angielski, pełniący funkcję języka-pomostu, jako że publikacja po angielsku często otwiera drogę pisarza do innych języków, powołaliśmy do istnienia specjalną nagrodę wyróżniającą najważniejszy w danym roku przekład polskiej książki na angielski: Found in Translation Award...

  Czytaj więcej
 • NAGRODA TRANSATLANTYK

  Za obecnością polskich pisarzy w świecie stoją przede wszystkim promotorzy naszej literatury w poszczególnych krajach. Bez ich pasji i pracowitości obecność i sukces polskich książek poza granicami kraju po prostu nie byłyby możliwe. By uhonorować tych wielkich ambasadorów naszej literatury, utworzyliśmy w 2005 roku wyjątkową nagrodę za całokształt dorobku – Transatlantyk...

  Czytaj więcej
 • NOWE KSIĄŻKI Z POLSKI

  Katalogi Nowe książki z Polski prezentują wybór najciekawszych polskich książek. Ukazują się w czterech wersjach językowych, po angielsku, niemiecku, francusku i rosyjsku. Wyboru książek do katalogu dokonuje zespół krytyków literackich we współpracy z Instytutem Książki...

  Czytaj więcej
 • PETRA

  W latach 2011-2012 przyłączyliśmy się do inicjatywy „PETRA – Europejska Platforma Przekładu Literackiego”, współfinansowanego przez  Unię Europejską. Jej idea polegała na opisaniu i zdiagnozowaniu sytuacji tłumaczy literackich w Europie, oraz określeniu właściwych działań na rzecz jej poprawy...

  Czytaj więcej
 • PROGRAM LITERACKI ZA GRANICĄ

  Aktywnie promujemy obecność polskich pisarzy na zagranicznych imprezach literackich. Współorganizujemy podróże twórców na ważne festiwale, targi książki i spotkania promocyjne związane wydanych książek...

  Czytaj więcej
 • PROGRAMY MKiDN

  Od lat administrujemy programem ministra dotyczącym rozwoju i promocji literatury oraz czytelnictwa. Obecnie obsługujemy trzy priorytety: „Literaturę”, „Promocje czytelnictwa”, „Partnerstwo publiczno-społeczne”...

  Czytaj więcej
 • PROGRAM TRANSLATORSKI ©POLAND

  To podstawowe narzędzie wspierające obecność polskiej książki w świecie. Program adresowany jest do zagranicznych wydawców zdecydowanych na wydanie książki polskiego autora...

  Czytaj więcej
 • PROMOTORZY DEBIUTÓW

  Program skierowany jest do oficyn wydawniczych, które zdecydowały się na publikację debiutanckiego utworu (powieści, zbioru opowiadań lub esejów, tomu wierszy, książki dla dzieci, a nawet powieści graficznej), ale nie mają w swoich zasobach finansowych wystarczających środków na pokrycie kosztów wydawniczych...

  Czytaj więcej