Partnerstwo publ.-społ.

Aktywizacja społeczności wokół biblioteki publicznej oraz wzmocnienie jej znaczenia jako miejsca integracji. To główne cele priorytetu Partnerstwo publiczno-społeczne.

Priorytet Partnerstwo publiczno-społeczne jest częścią Programu Ministra Promocja literatury i czytelnictwa. Będzie realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które we współpracy z bibliotekami publicznymi przygotują i zrealizują kompleksowe projekty kulturalne, których celem jest wzmocnienie społecznej funkcji bibliotek i integracja środowisk lokalnych.

Przewidywany budżet priorytetu wynosi 1 000 000 tys. zł. Nabór wniosków w systemie EBOI potrwa do 30 listopada br.
Szczegółowe informacje dotyczące priorytetu, regulamin priorytetu oraz inne niezbedne dokumenty znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl.

UWAGA! Zmiana w regulaminie na rok 2015:
Biblioteka publiczna będąca partnerem projektu musi działać w gminie wiejskiej bez względu na liczbę mieszkańców, miejsko-wiejskiej bez względu na liczbę mieszkańców lub w gminie miejskiej do 50.000 mieszkańców.