Hendrik Lindepuu


Tłumaczy z języka polskiego na:
estoński

Dziedzina
Dramat
Esej
Poezja
Proza

Email: hendriklindepuu@gmail.com
Strona www: www.hlk.ee
Tłumaczenia:

2016
 • Imię i nazwisko autora: Sławomir Mrożek
  Tytuł oryginału: Dzieła wybrane I. Proza 1951-1974
  Tytuł przekładu: Valitud teosed I. Proosa 1951-1974
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: HLK. Halliste
  Język tłumaczenia: estoński

2008
 • Imię i nazwisko autora:
  Tytuł oryginału:
  Tytuł przekładu:
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: estoński

Bio

Hendrik Lindepuu urodził się 11 listopada 1958 roku (czyż nie jest to data wymowna dla tłumacza literatury polskiej?!). W początku lat 80 Hendrik Lindepuu działał jako krytyk teatralny i filmowy, wówczas to zainteresował się bardziej polskim teatrem i filmem. Wiosną 1984 roku kupił w antykwariacie podręcznik języka polskiego i samodzielnie rozpoczął jego naukę. Pierwsze tłumaczenia powstały w 1987, w tym samym roku udało mu się też po raz pierwszy odwiedzić Polskę. Na początku Lindepuu tłumaczył głównie sztuki teatralne (razem 47 dramatów), dalej prozę, która z kolei poprowadziła go do poezji polskiej. Właśnie tłumaczenia tej ostatniej (obszerne wybory wierszy Herberta, Różewicza, Zagajewskiego i Szymborskiej, ponadto cztery książki Miłosza) zostały docenione – za nie przez cztery lata z rzędu Hendrik Lindepuu był nominowany do dorocznych nagród za tłumaczenie, przyznawanych przez estońską Fundację Kultury (Kultuurkapital). W 2009 roku za „Wiersze wybrane” Tadeusza Różewicza i tłumaczenia innych istotnych utworów literatury polskiej ta sama Fundacja przyznała Hendrikowi Lindepuu doroczną Nagrodę Literacką Kultuurkapital, to jest najwyższą w Estonii nagrodę literacką w dziedzinie literatury. W związku z tym, że estońskie wydawnictwa nie przejawiają szczególnego zainteresowania publikacją literatury polskiej, Hendrik Lindepuu w 2002 roku założył własne, jednoosobowe wydawnictwo, by móc wydawać jej tłumaczenia na estoński. Dotychczas ukazało się 22 książek, a do końca roku 2013 wyjdą kolejne dwie. O tłumaczeniach literatury polskiej na estoński, publikowanych przez Hendrika Lindepuu, ukazują się recenzje /bardzo pochlebne! dop. Ambasada RP w Tallinnie/ we wszystkich najważniejszych estońskich mediach. Hendrik Lindepuu jest ojcem pięciorga dzieci. Rzeczypospolita Polska przyznała Hendrikowi Lindepuu za jego zasługi Złoty Krzyż Zasługi (2005) i Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi (2009)