Josep Ysern


Tłumaczy z języka polskiego na:
polski

Dziedzina
Poezja

Email: jaysern@flog.uned.es
Strona www: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,705620&_dad=portal&_schema=PORTAL
Tłumaczenia:

2017
  • Imię i nazwisko autora:
    Tytuł oryginału:
    Tytuł przekładu:
    Wydawnictwo i miejsce publikacji:
    Język tłumaczenia: albański

Bio

Josep Ysern wykłada literaturę i językonastwo katalońskie na wydziale filologicznym w Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) w Madrycie. Od 1990 do 1999 pracował w różnych polskich uniwersytetach, gdzie uczył przedmiotów z zakresu filologii hiszpańskiej i katalońskiej. Od pewnego czasu rozwijał swój zainteresowanie poezją polską przez tłumaczenie, przyważnie na język kataloński, pisarzy jak Ewy Lipskiej, Tadeusza Różewicza lub Anny Świrszczyńśkiej. Za tłumaczenie wyboru poezji Tadeusza Różewicza dostał w roku 2011 nagrodę Cavall Verd (Rafel Jaume), nadaną przez Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (Towarzystwo Pisarzy w Języku Katalońskim).