anatol butewicz


Tłumaczy z języka polskiego na:
białoruski

Dziedzina
Esej

Email: anatolbut@mail.ru


Bio

Anatol Butewicz, Mińsk. Białoruś
Urodził się 15 czerwca 1948 roku we wsi Bojary regionu Nieświeżskiego obwodu Mińskiego na Białorusi. Teraz jest Prezesem Stowarzyszenia „Białoruś -- Polska”. Posiada nagrodu ZAIKS (2004).
W swoim dorobku posiada niemal 30 publikacji książkowych, w tym „Каралева не здраджвала каралю” -- „Królowa nie zdradzała Królowi”, „Паміж Княствам і Каронай” – „Pomiędzy Księstwem a Koronej”. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji o historii WKŁ a RP.
Przełożył na język białoruski m.in. utworzy S. Lema „Niezwyciężony” (2010), “Solaris” (1994), „Opowieści o piłocie Pirxie”, „Ciemność i pleśń”, „Przyjaciel”, „Sto trzydzieści siedem sekund”, „Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła”; „Słowiański Przedświt” (2007) а „Niezłomny z Nazaretu” (2010) R. Kurylczka; „Nad Niemnem” E. Orzeszkowej; „Autobiografia” (2009) B. Radziwiłła і іnne.
Teraz (2016) pracuje nad tłumaczeniem 8 esej „Gloria victis” E. Orzeszkowej, jeden z tego cykłu utwór nadrukowany w czasopiśmie „Дзеяслоў”.