Josef Mlejnek


Tłumaczy z języka polskiego na:
czeski

Dziedzina
Dramat

Email: mlejnek.josef@seznam.cz


Bio

Josef Mlejnek - życiorys
Urodziłem się 3 grudnia 1946 r. w miejscowości Žatec. Jestem ojcem trojga dorosłych już dzieci. Moi rodzice trudnili się rolnictwem. Ojciec był wołyńskim Czechem, a moi dziadkowie z jego strony byli przed wojną obywatelami Republiki Polskiej. Moje zainteresowanie kulturą i literaturą polską ma swoje korzenie z jednej strony w tradycji rodzinnej, z drugiej zaś wynika z faktu, że Polska była krajem indoktrynowanym w nieporównanie mniejszym stopniu niż moja ojczyzna, o czym przekonaliśmy się już w czasach uczniowskich i studenckich, a co umożliwiało nam czerpanie materiałów (oryginalnych i przekładowych) pomocnych w studiach, zwłaszcza filologicznych. Później zapoznałem się z polskimi środowiskami emigracyjnymi oraz z pismami polskich twórców emigracyjnych (Czesław Miłosz, Gustaw Herling-Grudziński i in.)
Maturę uzyskałem w roku 1964 w gimnazjum w Karlowych Warach, następnie podjąłem studia filologiczne na Uniwersytecie Masaryka w Brnie (wówczas UJEP). Studia w zakresie filozofii oraz bohemistyki ukończyłem egzaminem państwowym w roku 1970.
W czasie następnych dwudziestu lat pracowałem w różnych zawodach: m.in. jako referent ds. kultury, księgarz, oborowy, pomocnik w chłodni oraz palacz. Byłem też redaktorem w podziemnych czasopismach „Střední Evropa“ i „Komunikace“. W 1985 r. podpisałem Kartę 77. Po listopadzie 1989 r. pracowałem jako redaktor w Instytucie Kultury i Polityki Europy Środkowej, który wydawał magazyn „Střední Evropa“. W latach 1990 –1993 współpracowałem z czasopismem „Souvislosti“. V latach 1996-1998 prowadziłem rubrykę kulturalną w dzienniku „Lidové noviny“, a w latach 1998 –2003 pracowałem w dzienniku „Mladá fronta dnes“. Przez kolejne dwa lata (2004 – 2006) nie miałem stałego etatu. Obecnie pomieszkuję w Lípie k. Havliczkovego Brodu i w Pradze. Wiersze i eseje, krytyki literackie i teatralne oraz przekłady publikuję w czeskich periodykach MFDnes, Lidové noviny, Katolický týdeník –Perspektivy, Kontexty, Divadelní noviny.