Jan Chodakowski


Tłumaczy z języka polskiego na:
angielski

Dziedzina
Esej

Email: jan@pulspublications.co.uk


Bio

JAN CHODAKOWSKI

Tłumaczy z języka polskiego na angielski

DZIEDZINY:

Proza i eseistyka
Historia
Polityka
Biografia
Tematyka żydowska
Architektura

Email: jan@pulspublications.co.uk


Tłumaczenia:

2016
Imię i nazwisko autora: Marek Żebrowski
Tytuł oryginału: Jerzy Giedroyć. Życie przed "Kulturą", rozdziały 1, 2.
Tytuł przekładu: rozdział 1 Born into a Polish Household, rozdział 2 A Schoolboy in Moscow
Wydawnictwo i miejsce publikacji: Stowarzyszenie Instytut Literacki, Paryż
Język tłumaczenia: angielski

2015-2016
Imię i nazwisko autora: różni,
Tytuł oryginału: rózne, m.in. Józef Czapski (Malraux), Jerzy Giedroyc (Uroczystość w Bibliotece Polskiej w Paryżu z okazji uhonorowania JG tytułem doktora honoris causa UJ), wywiad z płk. Kuklińskim (Wojna z narodem widziana od środka – rozmowa z b. pułkownikiem dyplomowanym. Ryszardem J. Kuklińskim w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego)
Tytuł przekładu: rózne, m.in. At War With The Nation: A View From Within (A conversation with Colonel Ryszard Kukliński on the fifth anniversary of the introduction of Martial Law in Poland)
Wydawnictwo i miejsce publikacji: Stowarzyszenie Instytut Literacki, Paryż
Język tłumaczenia: angielski

2015
Imię i nazwisko autora: praca zbiorowa, red. Międyznarodowe Centrum Kultury, Kraków
Tytuł oryginału: różne – eseje zawarte w zbiorze “Form Follows Freedom”
Tytuł przekładu: różne
Wydawnictwo i miejsce publikacji: Międyznarodowe Centrum Kultury, Kraków
Język tłumaczenia: angielski

2014
Imię i nazwisko autora: Małgorzata Ptasińska
Tytuł oryginału: Jerzy Giedroyc i jego dzieło: Dorobek Biblioteki “Kultury” - wystawa.
Tytuł przekładu: Jerzy Giedroyc and his achievement: The legacy of “Kultura” and its books.
Wydawnictwo i miejsce publikacji: Stowarzyszenie Instytut Literacki, Paryż
Język tłumaczenia: angielski

Imię i nazwisko autora: Małgorzata Ptasińska
Tytuł oryginału: Jerzy Giedroyc i jego dzieło: Dorobek Biblioteki “Kultury” - książka towarzysząca wystawie
Tytuł przekładu: Jerzy Giedroyc and his achievement: The legacy of “Kultura” and its books.
Wydawnictwo i miejsce publikacji: Stowarzyszenie Instytut Literacki, Paryż
Język tłumaczenia: angielski

Imię i nazwisko autora: Zygmunt Pałka, Jan Pałka
Tytuł oryginału: bez tytułu, dzienniki z września1939 ZP, zsyłki na Sybir ZP,JP, oraz przejścia po “amnestii” JP
Tytuł przekładu: Adrian Palka Family Memoirs
Wydawnictwo i miejsce publikacji: University of Coventry, Coventry, Anglia
Język tłumaczenia: angielski

2013
Imię i nazwisko autora: praca zbiorowa, red. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa
Tytuł oryginału: Biografie Rzeczy
Tytuł przekładu: Biographies of Objects
Wydawnictwo i miejsce publikacji: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa
Język tłumaczenia: angielski

2012-2013
Imię i nazwisko autora: praca zbiorowa, red. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa
Tytuł oryginału: różne – angielskojęzyczna oprawa stałej wystawy: galerie od końca XVIII wieku
Tytuł przekładu: różne
Wydawnictwo i miejsce publikacji: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa
Język tłumaczenia: angielski

Powyższe prace wespół z Andrzejem Szkutą

BIO

1971: Komisarz wystawy 125 londyńskiej Architectural Association (Warszawa, Kraków. Gdańsk) - Język przekładu: polski, katalog, materiały towarzyszące wystawie 1972-1977: Tłumacz (depesze, bieżące komentarze - polityczne, społeczne, ekonomiczne) i spiker polskiej sekcji BBC (Londyn) 1977-1982: Architekt (Paryż, Londyn)
1978-1979: Secretary of the Company (Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego, Londyn) 1982- 1991: Polonia Book Fund Ltd (Londyn), dyrektor oficyny 2001-2003: Członek Rady Nadzorczej PWN (Warszawa) 2003 – do chwili obecnej: Członek Rady POLIN (Institute for Polish-Jewish studies (Oxford) 2005: Tydzień Polski(Londyn) - Redaktor naczelny 1979 - do chwili obenej: Założyciel, dyrektor i redaktor Puls Publications Ltd / Wydawnictwo PULS (Londyn).