Renata Czekalska


Tłumaczy z języka polskiego na:
hindi

Dziedzina
Poezja

Email: r.czekalska@uj.edu.pl
Strona www: https://jagiellonian.academia.edu/RenataCzekalska


Bio

dr hab. Renata Czekalska
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Orientalistka, literaturoznawca, kulturoznawca. Jej zainteresowania badawcze obejmują m.in.: tradycje piśmiennicze Indii i Azji Południowej, historię najnowszą subkontynentu indyjskiego, dziedzictwo kulturowe Azji Południowej, współczesne zagadnienia polityczno-społeczne Azji Południowej, teorię i pragmatykę przekładu literackiego oraz jego funkcję w komunikacji międzykulturowej.

Tłumaczenia poezji polskiej na język hindi (wspólnie z Aśokiem Wadźpeji):
1. Czekalska, Renata, Aśok Wadźpeji, red. & tłum. 2011. Tryptyk rzymski Jan Paweł II / Roman tṛpṭī Jon Pol Dvitīy, Kraków: Unum, 41 s.
2. Czekalska, Renata, Aśok Wadźpeji, red. & tłum. 2004. Koī śīrṣak nahīṁ / Może być bez tytułu [dwujęzyczny (polsko-hindi) wybór wierszy Wisławy Szymborskiej], Nayī Dillī: Vāṇī Prakāśan, 209 ss.
3. Czekalska, Renata, Aśok Wadźpeji, red. & tłum. 2003. Khulā ghar / Dom otwarty, [dwujęzyczny (polsko-hindi) wybór wierszy Czesława Miłosza], Nayī Dillī: Vāṇī Prakāśan, 233 ss.
4. Czekalska, Renata, Aśok Wadźpeji, red. 2002. Antahkaraṇ kā āytan / Obszar pamięci, [dwujęzyczny (polsko-hindi) wybór wierszy Zbigniewa Herberta], Nayī Dillī: Vāṇī Prakāśan, 293 ss.
5. Czekalska, Renata, Aśok Wadźpeji, red. 2001. Jīvan ke bīcoṁbīc / W środku życia, [dwujęzyczny (polsko-hindi) wybór wierszy Tadeusza Różewicza], Nayī Dillī: Vāṇī Prakāśan, 275 ss.