Nikita Kuznetsov


Tłumaczy z języka polskiego na:
rosyjski

Dziedzina
Esej
Poezja
Proza

Email: nikitaqu@gmail.com
Tłumaczenia:

2017
 • Imię i nazwisko autora: Czesław Miłosz
  Tytuł oryginału: Na brzegu rzeki
  Tytuł przekładu: На берегу реки
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: ТЕКСТ, Москва
  Drugi tłumacz: Słowo wstępne, komentarze
  Język tłumaczenia: rosyjski

2016
 • Imię i nazwisko autora: Czesław Miłosz
  Tytuł oryginału: W Szetejniach
  Tytuł przekładu: В Шетейнях
  Publikacja w: Кузнецов Н. Опыт перевода «Азбуки» Чеслава Милоша. W: Пограничье как духовный опыт: Чеслав Милош — Иосиф Бродский — Томас Венцлова. Материалы Международной конференции 17-18 октября 2015 (Kuznetsov N. Doświadczenie przekładu "Abecadła" Czesława Miłosza. W: Pogranicze jako doświadczenie duchowe: Czesław Miłosz - Josif Brodski - Tomas Venclova. Materiały Konferencji Międzynarodowej 17-18 października 2015)
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Издательство Ивана Лимбаха, С.-Петербург
  Język tłumaczenia: rosyjski

 • Imię i nazwisko autora: Czesław Miłosz
  Tytuł oryginału: Do Lecha Wałęsy
  Tytuł przekładu: К Леху Валенсе
  Publikacja w: „Новая Польша”, 2016, №7/8
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: rosyjski

2014
 • Imię i nazwisko autora: Czesław Miłosz
  Tytuł oryginału: Abecadło
  Tytuł przekładu: Азбука
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Издательство Ивана Лимбаха, С.-Петербург
  Język tłumaczenia: rosyjski

2013
 • Imię i nazwisko autora: Czesław Miłosz
  Tytuł oryginału: Abecadło, fragmenty
  Tytuł przekładu: Азбука, отрывки из книги
  Publikacja w: "Новая Польша", 2013, №1
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: rosyjski

 • Imię i nazwisko autora: Józef Hen
  Tytuł oryginału: Nikt nie woła, fragment
  Tytuł przekładu: Никто не зовет, главы из книги
  Publikacja w: "Новая Польша", 2013, №2
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: rosyjski

2012
 • Imię i nazwisko autora: Czesław Miłosz
  Tytuł oryginału: Dolina Issy
  Tytuł przekładu: Долина Иссы
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Издательство Ивана Лимбаха, С.-Петербург
  Drugi tłumacz: Posłowie Tomasa Venclovy
  Język tłumaczenia: rosyjski

 • Imię i nazwisko autora: Józef Czapski
  Tytuł oryginału: Na nieludzkiej ziemi
  Tytuł przekładu: Старобельские рассказы. На бесчеловечной земле
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Летний сад, Москва
  Drugi tłumacz: Е. Барзова, М. Алексеева, С. Равва и др.
  Język tłumaczenia: rosyjski

2011
 • Imię i nazwisko autora: Red. Jerzy Axer, Irina Sawieliewa
  Tytuł oryginału: Artykuły rosyjskich autorów, opublikowane w polsko-rosyjskiej monografii
  Tytuł przekładu: Humanistyka krajowa w kontekście światowym. Doświadczenie Polski i Rosji
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: IBI "Artes Liberales" UW, DiG, Warszawa
  Język tłumaczenia: polski

 • Imię i nazwisko autora: Oleg Łukjanczenko, Ariadna Czerwińska
  Tytuł oryginału: Фаддей Зелинский. Неизвестные страницы биографии
  Tytuł przekładu: Tadeusz Zieliński. Nieznane karty biografii
  Publikacja w: Tadeusz Zieliński (1859-1944). W 150 rocznicę urodzin, red. Elżbieta Olechowska
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: IBI "Artes Liberales" UW, Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN, Warszawa
  Język tłumaczenia: polski

 • Imię i nazwisko autora: Czesław Miłosz
  Tytuł oryginału: Dolina Issy, fragmenty
  Tytuł przekładu: Долина Иссы, главы из книги
  Publikacja w: „Новая Польша”, 2011, №9
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: rosyjski

2010
 • Imię i nazwisko autora: Jerzy Pomianowski
  Tytuł oryginału: Droga do wolności
  Tytuł przekładu: Дорога к свободе
  Publikacja w: Белые пятна - черные пятна. Сложные вопросы в российско-польских отношениях, ред. А.Мальгин, М.Наринский
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Аспект Пресс, Москва
  Drugi tłumacz: В. Александров, Н. Дымшиц и др. (na liście tłumaczy omyłkowo pominięto niektóre nazwiska)
  Język tłumaczenia: rosyjski

 • Imię i nazwisko autora: Józef Hen
  Tytuł oryginału: Na zachód od Nysy
  Tytuł przekładu: К западу от Нисы
  Publikacja w: „Новая Польша”, 2010, №5
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: rosyjski

 • Imię i nazwisko autora: Отв. редакторы Ежи Аксер, Ирина Савельева
  Tytuł oryginału: Artykuły polskich autorów, opublikowane w polsko-rosyjskiej monografii
  Tytuł przekładu: Национальная гуманитарная наука в мировом контексте: опыт России и Польши
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Издательский дом Государственного университета Высшей школы экономики, Москва
  Język tłumaczenia: rosyjski

 • Imię i nazwisko autora: Czesław Bielecki
  Tytuł oryginału: Wolność. Zrób to sam
  Tytuł przekładu: Свобода. Сделай сам
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk
  Język tłumaczenia: rosyjski

2009
 • Imię i nazwisko autora: Dżnianakriszna (Michaił Kojfman)
  Tytuł oryginału: Человек, судьба, вечность или Философия Великого Единства
  Tytuł przekładu: Człowiek, los, wieczność czyli Filozofia Wielkiej Jedności
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: tCHu, Warszawa
  Drugi tłumacz: Małgorzata Buchalik
  Język tłumaczenia: polski

 • Imię i nazwisko autora: Czesław Miłosz
  Tytuł oryginału: Dolina Issy, fragmenty
  Tytuł przekładu: Долина Иссы, отрывки
  Publikacja w: "Звезда", 2009, №10
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: rosyjski

2008
 • Imię i nazwisko autora: Stanisław Lem
  Tytuł oryginału: Głosy z sieci
  Tytuł przekładu: Голоса из сети
  Publikacja w: Раса хищников
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: АСТ, Москва
  Drugi tłumacz: В.Волобуев, И.Киселева, В.Язневич и др.
  Język tłumaczenia: rosyjski

2007
 • Imię i nazwisko autora: Czesław Miłosz
  Tytuł oryginału: Dolina Issy, fragmenty
  Tytuł przekładu: Долина Иссы, отрывки
  Publikacja w: „Новая Польша”, 2007, №7/8
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: rosyjski

2005
 • Imię i nazwisko autora: Krzysztof Lang
  Tytuł oryginału: Projekt scenariusza filmu o Sawie Morozowie na podstawie książki Natalii Wiko
  Tytuł przekładu: Дичь для товарищей по охоте
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Niepublikowane
  Język tłumaczenia: rosyjski

 • Imię i nazwisko autora: Wybór dokumentów i relacji świadków dla multimedialnej wystawy
  Tytuł oryginału: Europa XX wieku: oblicza totalitaryzmu
  Tytuł przekładu: Европа ХХ века: обличья тоталитаризма
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Ośrodek KARTA, Dom Spotkań z Historią w Warszawie, ul. Karowa 20
  Drugi tłumacz: Lilia Kucharska i inni
  Język tłumaczenia: rosyjski

2003
 • Imię i nazwisko autora: Teodor Parnicki
  Tytuł oryginału: Koniec “Zgody narodów”, fragmenty
  Tytuł przekładu: Конец “Согласия народов”, отрывки
  Publikacja w: "Русская мысль", 2003, №16-17
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: rosyjski

 • Imię i nazwisko autora: Tomasz Kwiecień
  Tytuł oryginału: Krótki przewodnik po Mszy świętej
  Tytuł przekładu: Краткий путеводитель по святой Мессе
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Кайрос, Киев
  Język tłumaczenia: rosyjski

 • Imię i nazwisko autora: Andrzej Wajda
  Tytuł oryginału: Projekt scenariusza filmu o Katyniu pod roboczym tytułem Niepokonani
  Tytuł przekładu: Непокоренные
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Niepublikowane
  Język tłumaczenia: rosyjski

 • Imię i nazwisko autora: Монах Восточной Церкви
  Tytuł oryginału: Notre Père. Introduction à la foi et à la vie chrétienne
  Tytuł przekładu: Отче наш. Введение в веру и христианскую жизнь
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Кайрос, Киев
  Język tłumaczenia: rosyjski

2002
 • Imię i nazwisko autora: Andrzej Wajda
  Tytuł oryginału: Dostojewski. Teatr sumienia
  Tytuł przekładu: Достоевский. Театр совести
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Andrzej Wajda - ARCHIWUM, Kraków
  Język tłumaczenia: rosyjski

2001
 • Imię i nazwisko autora: Rafał Kmita
  Tytuł oryginału: Wszyscyśmy z jednego szynela
  Tytuł przekładu: Все мы из одной шинели
  Publikacja w: tłumaczenie spektaklu, zagranego w czasie Dni Kultury Polskiej w Federacji Rosyjskiej
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Niepublikowane
  Język tłumaczenia: rosyjski

 • Imię i nazwisko autora:
  Tytuł oryginału: Liber Constitutionum et Ordinationum Fratrum Ordinis Praedicatorum
  Tytuł przekładu: Книга конституций и распоряжений братьев Ордена проповедников
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Кайрос, Киев
  Język tłumaczenia: rosyjski

1999
 • Imię i nazwisko autora: Michel Quoist
  Tytuł oryginału: Un temps pour Dieu
  Tytuł przekładu: Время для Бога
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Кайрос, Киев
  Język tłumaczenia: rosyjski

 • Imię i nazwisko autora: Paul Gères
  Tytuł oryginału: Prieres pour les jours intenables
  Tytuł przekładu: Молитвы на трудные дни
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Кайрос, Киев
  Język tłumaczenia: rosyjski

1998
 • Imię i nazwisko autora: św. Teresa z Lisieux
  Tytuł oryginału: Pensées
  Tytuł przekładu: Мысли
  Publikacja w: 3 tomy
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Кайрос, Киев
  Język tłumaczenia: rosyjski

Bio

Nikita Kuznetsov urodził się w Leningradzie (obecnie Petersburg) w 1973. Studiował filozofię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów oraz w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Jako tłumacz zaczął pracować w 1998. W latach 2000-2016 należał do kolegium redakcyjnego miesięcznika “Nowaja Polsza”, dla którego przetłumaczył w sumie ponad 350 tekstów, m.in. takich autorów jak Leszek Balcerowicz, ks. Michał Heller, Józef Hen, Leszek Kołakowski, Stanisław Lem, Czesław Miłosz, Jerzy Pomianowski, ks. Józef Tischner czy Krzysztof Zanussi. W 2009 otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W ostatnich latach tłumaczy przede wszystkim poezję, prozę i eseistykę Cz. Miłosza. Jego przekłady dzieł Miłosza były trzykrotnie nominowane do nagrody Gildii Mistrzów Przekładu ("Dolina Issy" 2012, 2013; "Abecadło" 2015).