Grzegorz Łatuszyński


Tłumaczy z języka polskiego na:
chorwacki
serbski

Dziedzina
Poezja

Email: redagawa@tlen.pl


Bio

Grzegorz Łatuszyński, poeta, prozaik, krytyk, tłumacz z języka serbskiego i na serbski, z języka chorwackiego i na chorwacki, antologista, dziennikarz.
W dorobku twórczym:
- Antologia poezji serbskiej XX wieku, (dwutomowa, 1150 str.) we własnym wyborze i przekładach, opatrzona posłowiem krytycznoliterackim,
- Antologia poezji chorwackiej XX wieku (990 str.) we własnym wyborze i przekładach, opatrzona wstępem krytycznoliterackim,
- Antologia poezji czarnogórskiej XX wieku we własnym wyborze i przekładach, opatrzona wstępem krytycznoliterackim,
- Antologia współczesnej poezji polskiej we własnym wyborze i przekładach na język serbski,
- Antologia poezji polskiej pt."100 współczesnych poetów polskich" we własnym wyborze i przekładach na język chorwacki
- ponad 20 tomów poezji wybitnych poetów serbskich, chorwackich, czarnogórskich oraz bośniackich we własnym wyborze i przekładzie na język polski. Niemal każdy tom opatrzony moim posłowiem krytycznoliterackimi.
Poza tym opublikowałem ponad 30 tomów przekładów prozy, dramatu i eseju z języków: czeskiego, słowackiego, serbskiego, chorwackiego, macedońskiego, słoweńskiego i rosyjskiego.