RADOSLAWA JANOWSKA-LASCAR


Tłumaczy z języka polskiego na:
rumuński

Dziedzina
Proza

Email: dunic4@interia.pl


Bio

aboslwentka UJ (muzykologia 1992, filologia rumunska 1996) oraz doktor nauk humanistycznych Uniwerytetu Al. I. Cuza w Jassach (rum. Iasi), Rumunia. Tlumaczka literatury rumunskiej na jezyk polski i literatury polskiej na jezyk rumunski. Tlumacz przysiegly jezyka rumunskiego.