Włodzimierz Harmatiuk


Tłumaczy z języka polskiego na:
ukraiński

Dziedzina

Email: garmatuk@i.ua


Bio

Halina Poświatowska. Opowieść dla przyjaciela. Iwano-Frankivsk, Lileja N-V, 2012.
ISBN: 978-966-998-301-7

Halina Poświatowska. Znajomy z Kotoru. Opowiadania. (Znajomy z Kotoru, Niebieski ptak, Notatnik amerykański). Tarnopol, Lileja, 2015.
ISBN: 978-966-2392-55-5