Krzysztof Jezewski


Tłumaczy z języka polskiego na:
francuski

Dziedzina
Poezja

Email: cchrisjezewski@hotmail.com


Bio

Ur. w 1939 w Warszawie, poeta, tłumacz (z francuskiego, hiszpańskiego i angielskiego na polski i z polskiego na francuski), eseista i pisarz muzyczny oraz norwidolog osiadły w 1970 we Francji. Od 2004 prezes paryskiego towarzystwa "Les Amis de C.K. Norwid". Specjalizuje się zwłaszcza w tłumaczeniu poezji.