Zbigniew Ryszard Wilkiewicz


Tłumaczy z języka polskiego na:
niemiecki

Dziedzina

Email: wilkiewicz@t-online.de


Bio

Urodziłem się w 1953 w Kaiserlautern; studiowałem historię, slawistykę i filozofię w Moguncji. Doktoryzowałem się w 1985 r. pracą o "Kosmosie" Gombrowicza. Jestem autorem rozprawy na temat polskiej literatury emigracyjnej 1945-1980 (Polnische Exilliteratur 1945-1980, 1991).
Podczas studiów zacząłem tłumaczyć z języka polskiego: teksty filozoficzne "O szczęściu" Tatarkiewicza (1984), źródła historyczne oraz prozę i poezję polską: Andrzej Lam (Hg.): Die literarische Avantgarde in Polen. Dichtungen - Manifeste - Theoretische Schriften (1990).
Ostatnio (2015) ukazała się powieść Bernarda Nowaka "Taniec Koperwasów" w moim tłumaczeniu na język niemiecki.