Monika Woźniak


Tłumaczy z języka polskiego na:
włoski

Dziedzina
Literatura dziecięca
Poezja
Proza

Email: moniwozniak@hotmail.com


Bio

Polonistka i italianistyka, związana z UJ i z Universytetem "La Sapienza" w Rzymie, tłumaczyła na język włoski wiersze Tuwima i Brzechwy, "Koziołka Matołka", wiersze polskich futurystów oraz utwory Ewy Lipskiej, a na język polski m.in. eseje Umberto Eco, wiersze Perarki i dawnych poetów włoskich, powieści Melanii Mazzucco i Mileny Agus.