Birutė Jonuškaitė


Tłumaczy z języka polskiego na:
litewski

Dziedzina
Esej
Poezja
Proza

Email: birutejonusk@gmail.com
Tłumaczenia:

2016
 • Imię i nazwisko autora: Anna Skowrońska
  Tytuł oryginału: Alfabet Polski
  Tytuł przekładu: Lenkijos abėcėlė
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Warszawa: Muchomor sp z o.o.
  Język tłumaczenia: litewski

 • Imię i nazwisko autora: Feliks Bernatowicz
  Tytuł oryginału: Pojata, córka Lezdejki, albo Litwini w XIV wieku
  Tytuł przekładu: Pajauta, Lizdeikos dukra arba lietuviai XIV amžiuje
  Publikacja w: Lietuvių literatūros antologija, I tomas
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas, Wilno
  Język tłumaczenia: litewski

 • Imię i nazwisko autora: Marta Guśniowska
  Tytuł oryginału: Pod-Grzybek
  Tytuł przekładu: Po grybu
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: litewski

2015
 • Imię i nazwisko autora: Janusz Rudnicki
  Tytuł oryginału: Śmierć czeskiego psa
  Tytuł przekładu: Čekų šuns mirtis
  Publikacja w: Czasopismo „Metai“ Nr. 5-6, 2015
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: litewski

2014
 • Imię i nazwisko autora: Magdalena Tulli
  Tytuł oryginału: Włoskie szpilki
  Tytuł przekładu: Itališkos špilkos
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Wilno
  Język tłumaczenia: litewski

2012
 • Imię i nazwisko autora: Barbara Gruszka-Zych
  Tytuł oryginału: Mój poeta
  Tytuł przekładu: Mano poetas
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Naujoji Romuva, Wilno
  Język tłumaczenia: litewski

 • Imię i nazwisko autora: Barbara Gruszka-Zych
  Tytuł oryginału: Mój poeta
  Tytuł przekładu: Mūsų poetas
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Naujoji Romuva, Wilno
  Język tłumaczenia: litewski

2011
 • Imię i nazwisko autora: Jerzy Illg
  Tytuł oryginału: Piękne czasy. Czesław Miłosz i Wisława Szymborska
  Tytuł przekładu: Gražūs laikai. Czesławas Miłoszas ir Wisława Szymborska
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Homo liber, Wilno
  Język tłumaczenia: litewski

 • Imię i nazwisko autora:
  Tytuł oryginału: Czeladnik czasu. Eseje o Czesławie i Oskarze Miłoszach
  Tytuł przekładu: Laiko pameistrys
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Homo liber, Wilno
  Język tłumaczenia: litewski

 • Imię i nazwisko autora: Bohdan Sławiński
  Tytuł oryginału: Królowa tiramissu
  Tytuł przekładu: Tiramisu karalienė
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Baltos lankos, Wilno
  Język tłumaczenia: litewski

 • Imię i nazwisko autora: Bohdan Sławiński
  Tytuł oryginału: Królowa Tiramisu
  Tytuł przekładu: Tiramisu karalienė
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: litewski

2010
 • Imię i nazwisko autora: Jacek Dehnel
  Tytuł oryginału: Lala
  Tytuł przekładu: Lialė
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Kronta, Wilno
  Język tłumaczenia: litewski

 • Imię i nazwisko autora: Michał Rusinek
  Tytuł oryginału: Mały Szopen
  Tytuł przekładu: Mažasis Šopenas
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Homo liber, Wilno
  Język tłumaczenia: litewski

Bio

Birutė Jonuškaitė ( BIRUTA AUGUSTININENĖ) urodziła się w 1959 r. na Sejneńszczyźnie.Ukończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie Wileńskim. Po studiach pracowała w suwalskich "Krajobrazach", potem zamieszkała w Wilnie. Siedem lat była redaktorem naczelnym popularnego na Litwie czasopisma "Rodzina". Od 1994 r. jest członkiem Związku Pisarzy Litwy. Prawie rok pełniła obowiązki sekretarza Zarządu, a od grudnia 2003 r. do dnia dzisiejszego jest wiceprezesem tegoż Związku. Pisze opowiadania, powieści i wiersze, tłumaczy literaturę polską na język litewski.
Pięciokrotnie otrzymała nagrodę literacką Litwy za najlepszy utwór prozatorski roku (1989, 1996, 2002, 2006, 2009, 2016) oraz w 2004 r. Nagrodę Ministerstwa Kultury Litwy za twórczość publicystyczną w dziedzinie kultury. W 2006 roku otrzymała nagrodę im. Witolda Hulewicza za zbliżenie polskiej i litewskiej literatury. Najnowsza jej powieść „Maranta” zastała wybrana do piątki najwybitniejszych książek litewskich dla dorosłych 2015 roku i została uwieńczona nagrodą im. Liudasa Dovydenasa - otrzymała tytuł najlepszej powieści 2015 r.
B. Jonuškaitė w 2016 roku otrzymała Nagrodę Rządu Litewskiej Republiki za zasługi w dziedzinie kultury i sztuki a także Złoty Krzyż Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w rozwijaniu polsko-litewskiej współpracy kulturalnej, za promowanie polskiej kultury.
B. Jonuškaitė w odradzającej się Litwie jako pierwsza zaczęła tłumaczyć Cz. Miłosza. Na początek był to fragment "Doliny Issy", który ukazał się w czasopiśmie Santara ( 2/1989). Potem przetłumaczyła "Autoportret przekorny Czesława Miłosza" (Wyd. Alma littera, Wilno 1997), napisała książkę o Nobliście „Nasz poeta”, materiał do której zbierała przez długie lata. W jej dorobku translatorskim jest wiele przekładów twórczości W. Szymborskiej, T. Różewicza, W. Kuczoka, I. Karpowicza, M. Janion, M. Ławrynowicza, J. Szubera, J. Dehnela, M. Tulli, Hanny Krall i innych.
Birutė Jonuškaitė czasami pisze także po polsku. Jei opowiadania i wiersze wielokrotnie były drukowane w czasopismach literackich Polski. Ostatnio (2014 r.) ukazały się w „Toposie”. Jej opowiadanie „Kolor i kształt” ukazało się w antologii literatury litewskiej „The Dedalus Book of Lithuanian Literature” (2014), a opowiadnie „Pożar” ukazało się w „Best European Fiction 2015“ (Tłumaczenie: Jayde Will).


Birutė Jonuškaitė wydała:

zbiory opowiadań:

1.“Usprawiedliwić siebie“ (Wyd.Vaga, Wilno 1989),
2. „Pole żyta“( Wyd. Aušra, Puńsk 1996),
3. „Jahreszeiten“ ( Berlin, 1998)
4. „Most węży“( Wydawnictwo Związku Pisarzy Litwy, Wilno 2002).
5. „Jaskółczy list“ (Wyd. Versus aureus, Wilno, 2007)
6. „Zapnij mnie” (Wydawnictwo Związku Pisarzy Litwy, Wilno 2011)
7. „Kwitnąca cisza” (Tbilisi, 2013)

powieści:

1. „Ewy nie wygnano z raju“ (Wyd. Periodika, Wilno 1991),
2. „Wielka wyspa“, tom I, (Wyd. Vaga, Wilno 1997),
3. „Wielka wyspa“, tom II (Wyd. Vaga, Wilno 1999)
4. „Kupiec, skupujący sny o miłości“ (Wyd. Gimtasis žodis, Wilno, 2007),
5. „Tango białych suwaków” (Wydawnictwo Związku Pisarzy Litwy, Wilno 2009)
6. „Maranta” (Wydawnictwo Związku Pisarzy Litwy, Wilno 2015)

„O ciekawskim Leonku", powieść dla dzieci (Wyd. Homo Liber, Wilno, 2007)
„Vusata historia Levaka“, (powieść dla dzieci po białorusku), 2007

„Dziecko o posiwiałych oczach“, tomik poezji (Wyd. Aušra, Puńsk, 2004).

„Eksperyment“, eseje i wywiady (Wyd. Gimtasis žodis, Wilno, 2005),
„Nasz poeta”, eseje o Czesławie Miłoszu po litewsku i po polsku (Wyd. . Naujoji Romuva), Wilno, 2012)

Tłumaczenia:

1.„Autoportret przekorny Czesława Miłosza“ Rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut, (Wyd. Alma littera, Wilno 1997r.)
2. Ks.Tadeusz Dajczer, “ Jeśli nie odwrócicie się i nie staniecie się jak dzieci“ (Wyd. Katalikų pasaulis , Wilno, 2001r.)
3. St. Biela, ”Zawierzyć miłości“, ( Wyd. Katalikų pasaulis, Wilno, 2003r.)
4. Ks. St.Biela, „On sam wystarczy“, (Wyd. Katalikų pasaulis, Wilno, 2005r.)
5. Stanisław Kowalewski „Nie ma ceny na miód akacjowy“, czasopismo Aitvaras,1994 r.)
6. Wojciech Kuczok, „Widnokrąg“, opowiadanie ukazało się w czasopiśmie Literatura ir menas 2005 r.
7. Barbara Gruszka-Zych, „Śpię z tobą pod skórą“, zbiór wierszy, (wyd. Nemunas, Kowno, 2006 r.)
8. Wielka Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego, (tłumaczenia z polskiego) Pogranicze 2009,
9. Jacek Dehnel, „Lala“ (powieść), (Wyd. Kronta, Wilno, 2010 r.)
10. Michał Rusinek, „Mały Szopen”, Homo liber, Wilno, 2010r.)
11.Jerzy Illg, „Piękne czasy. Czesław Miłosz i Wisława Szymborska”,( Homo liber, Wilno,2011 r.)
12.„Czeladnik czasu”, eseje o Cz. Miłoszu, (tłumaczenia z polskiego), (Homo liber, Wilno, 2010 r.)
13. Bohdan Sławiński, „Królowa tiramisu“, (powieść),( Wyd. Baltos lankos, Wilno, 2011 r.)

14. Barbara Gruszka-Zych, „Mój poeta”, eseje o Czesławie Miłoszu (Wyd. . Naujoji Romuva, Wilno, 2012 r.)

15. Magdalena Tulli.„Włoskie szpilki”,(powieść) (Wydawnictwo Związku Pisarzy Litwy, Wilno, 2014 r.)
16. Janusz Rudnicki. „Śmierć czeskiego psa” (opowiadania). – Czasopismo „Metai“ Nr. 5-6, 2015
17. Feliks Bernatowicz, „Pojata, córka Lezdejki, albo Litwini w XIV wieku“ (Lietuvių literatūros antologija, I tomas). – (Wyd. Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas, Wilno, 2016 r.)

18. Atminties kultūrų dialogai Ukrainos, Lietuvos, Baltarusijos (ULB) erdvėje (tłumaczenia artykułów z polskiego) Opracowanie: Alvydas Nikžentaitis, Michal Kopczynski. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. – 348 s.

19. Ks. Mariusz Marszałek. „Ksiądz według serca mego” (o ks. M. Sopoćko). – Wilno, 2016 r.

20. Anna Skowrońska. „Alfabet Polski“, – Warszawa: Muchomor sp z o.o., 2016 r.

21. „Pod-Grzybek“, sztuka, napisana przes Martę Guśniowską, 2016 r.