Agata Brajerska-Mazur


Tłumaczy z języka polskiego na:
angielski

Dziedzina
Poezja

Email: abrajmaz@kul.lublin.pl


Bio

Jestem adiunktem w Katedrze Literatury Porównawczej KUL, anglistką, Norwidologiem i przekładoznawcą. Ukończyłam studia na filologii angielskiej KUL. Jestem dwukrotną stypendystką Fundacji Norwidowskiej. Pracę doktorską na temat angielskich tłumaczeń utworów Norwida (publikacja książkowa TN KUL 2002) napisałam pod kierunkiem prof. Stefana Sawickiego w Katedrze Teorii Literatury KUL. Jestem autorką ponad 30 artykułów z zakresu norwidologii i translatoryki, publikowanych głównie w „Studia Norwidiana”, „Pamiętniku Literackim”, międzynarodowym piśmie przekładoznawczym „Babel” oraz seriach książkowych: Bibiloteka Studia Norwidiana i Warsztaty Translatorskie. Mając nadzieję, że z czasem rozwinie się w Katedrze nowa szkoła badania i oceny przekładu wprowadzam na swoich zajęciach metodę kateny, której jestem autorką i propagatorką. Współpracowałam ostatnio z Danutą Borchardt przy przekładzie poezji Norwida na amerykańską odmianę angielszczyzny.


Piszę pracę habilitacyjną o tłumaczeniach współczesnej poezji polskiej na język angielski.