Halina Zharko


Tłumaczy z języka polskiego na:
białoruski

Dziedzina

Email: zharko@tut.by


Bio

Imię i nazwisko autora: Ignacy Jackowski
Tytuł oryginału: Powieść z czasu mojego czyli Przygody litewskie
Tytuł przekładu: Аповесць з майго часу, альбо Літоўскія прыгоды
Wydawnictwo i miejsce publikacji: Katedra Białorutenistyki UW, Warszawa
Drugi tłumacz: Mikołaj Khaustovich
Język tłumaczenia: białoruski

Imię i nazwisko autora: Bolesław Prus
Tytuł oryginału: Lalka
Tytuł przekładu: Лялька
Drugi tłumacz: Mikołaj Khaustovich
Język tłumaczenia: białoruski