Maryna Kazlouskaya


Tłumaczy z języka polskiego na:
białoruski

Dziedzina
Dramat
Esej
Poezja
Proza

Email: marynja@gmail.com


Bio

Maryna Kazlouskaya jest doktorem filologii, tłumaczem, wykładowcą języka i literatury białoruskiej w Liceum Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku.
Od ponad dziewięciu lat tłumaczy literaturę polską. Przetłumaczyła na język białoruski m. in. utwory Zbigniewa Herberta, Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej, "Ziemię Ulro" Czesława Miłosza.