Lina (Magdalina Mitreva) Vassileva


Tłumaczy z języka polskiego na:
bułgarski
polski

Dziedzina
Esej
Literatura dziecięca
Poezja
Proza

Email: linawas@yahoo.com
Tłumaczenia:

2015
 • Imię i nazwisko autora: Zbigniew Masternak
  Tytuł oryginału: Nędzole
  Tytuł przekładu: Клетняците
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Farrago, Sofia
  Język tłumaczenia: bułgarski

2014
 • Imię i nazwisko autora: Tomasz Lеm
  Tytuł oryginału: Awantury na tle powszechnego ciążenia
  Tytuł przekładu: Пререкания на фона на всеобщото привличане
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Farrago, Sofia
  Język tłumaczenia: bułgarski

1988
 • Imię i nazwisko autora: Julian Krzyżanowski
  Tytuł oryginału: Dzieje literatury polskiej
  Tytuł przekładu: История на полската литература
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Nauka i izkustwo, Sofia
  Język tłumaczenia: bułgarski

1984
 • Imię i nazwisko autora: Stanisław Lem
  Tytuł oryginału: Dzienniki gwiazdowe
  Tytuł przekładu: Звездни дневници
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Georgi Bakalow, Warna
  Język tłumaczenia: bułgarski

Bio

Lina Vassileva (dr Magdalina Mitreva) – z wykształcenia magister fizyki i magister polonistyki Uniwersytetu Sofijskiego oraz doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego; tłumaczka literatury polskiej (ponad 20 tytułów edycji książkowych), nauczycielka języka polskiego i języka bułgarskiego jako obcego, czyli typowy przedstawiciel „człowieka dwujęzycznego o podwójnym życiu’, jak to ujęła A. Wierzbicka; autorka podręcznika języka polskiego dla cudzoziemców pt. „Mówta, co chceta” i monografii pt. „Kompetencja komunikacyjna bułgarskich użytkowników języka polskiego”; odznaczona polskimi nagrodami państwowymi (KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ oraz odznaką ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ).