Ljubica Rosić


Tłumaczy z języka polskiego na:
serbski

Dziedzina
Esej
Poezja
Proza

Email: ljrosic@yahoo.fr
Tłumaczenia:

2016
 • Imię i nazwisko autora: Czesław Miłosz
  Tytuł oryginału: Góry Parnasu
  Tytuł przekładu: Planine Parnasa
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Laguna, Beograd
  Język tłumaczenia: serbski

2010
 • Imię i nazwisko autora: Krzyzsztof Czyżewski
  Tytuł oryginału: Linia powrotu
  Tytuł przekładu: Etos pograničja
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Biblioteka XX vek, Beograd
  Język tłumaczenia: serbski

2008
 • Imię i nazwisko autora: Aleksander Fiut
  Tytuł oryginału: Pomiędzy
  Tytuł przekładu: Između
  Publikacja w: Povelja, Kraljevo, nr 3
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: serbski

 • Imię i nazwisko autora: Aleksander Fiut
  Tytuł oryginału: Paleontologia pamięci
  Tytuł przekładu: Paleontologija sećanja
  Publikacja w: Letopis Matice srpske, Novi Sad, nr 5
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: serbski

2007
 • Imię i nazwisko autora: Julian Kornhauser
  Tytuł oryginału: Doświadczenie czasu kryzysa i przełomu
  Tytuł przekładu: Iskustvo vremena krize i preloma
  Publikacja w: Danas, Beograd 16-17, VI
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: serbski

 • Imię i nazwisko autora: Aleksander Fiut
  Tytuł oryginału: Język ciała (o M. Munderze)
  Tytuł przekładu: Jezik tela(o Milanu Kunderi)
  Publikacja w: III program Radio-Beograda, od 23.IX do 21. X
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Beograd
  Język tłumaczenia: serbski

2005
 • Imię i nazwisko autora: Julian Kornhauser
  Tytuł oryginału: Było, minęło
  Tytuł przekładu: Bilo pa prošlo
  Publikacja w: Književni magazin, Beograd, nr 47
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: serbski

2004
 • Imię i nazwisko autora: Czesław Miłosz
  Tytuł oryginału: Traktat teologiczny
  Tytuł przekładu: Teološki traktat
  Publikacja w: Kovine, Vršac, nr 6
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: serbski

2003
 • Imię i nazwisko autora: Bruno Schulz
  Tytuł oryginału: Aneksja podświadomości (uwagi o
  Tytuł przekładu: Aneksija podsvesti (opaske o
  Publikacja w: Gradac, Čačak nr 148-149
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: serbski

 • Imię i nazwisko autora: Julian Kornhauser
  Tytuł oryginału: Małe literatury a świadomość narodowa
  Tytuł przekładu: Male književnosti i nacionalna svest
  Publikacja w: Letopis Matice srpske, Novi Sad, nr 11
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: serbski

 • Imię i nazwisko autora: Aleksander Fiut
  Tytuł oryginału: Schulz kao bohater literacki
  Tytuł przekładu: Šulc kao književni junak
  Publikacja w: Gradac, Čačak nr 148-149
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: serbski

2002
 • Imię i nazwisko autora: Aleksander Fiut
  Tytuł oryginału: Apokatastasis
  Tytuł przekładu: Apokastaza
  Publikacja w: Poezija, Beograd, nr 17
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: serbski

 • Imię i nazwisko autora: Czesław Miłosz
  Tytuł oryginału: Fotografia (wybór wierszy)
  Tytuł przekładu: Fotografija (izbor pesama)
  Publikacja w: Poezija, Beograd, nr 17
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: serbski

 • Imię i nazwisko autora: Czesław Miłosz
  Tytuł oryginału: Rok myśliwego
  Tytuł przekładu: Godina lovca
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Paideia, Beograd
  Język tłumaczenia: serbski

 • Imię i nazwisko autora: Czesław Miłosz
  Tytuł oryginału: Abecadło Miłosza
  Tytuł przekładu: Milošev abecednik
  Publikacja w: Poezija, Beograd, nr 17
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: serbski

 • Imię i nazwisko autora: Julian Kornhauser
  Tytuł oryginału: Zagrożenie jako model literacki
  Tytuł przekładu: Ugroženost kao književni model
  Publikacja w: Republika, Beograd, nr 294-295
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: serbski

2001
 • Imię i nazwisko autora: Krzysztof , Krzysztof Kieślowski,Piesiewicz
  Tytuł oryginału: Dekalog
  Tytuł przekładu: Deset božijih zapovesti
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: "Filip Višnjić", Beograd
  Język tłumaczenia: serbski

 • Imię i nazwisko autora: Jacek, Katarzyna Zakowski, Herbert
  Tytuł oryginału: Kim byl Zbigniew Herbert?
  Tytuł przekładu: Ko je bio Zbignjev Herbert?
  Publikacja w: Danas, Beograd , 23-24. VI
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: serbski

 • Imię i nazwisko autora: Czesław , Jerzy Miłosz, Andrzejewski
  Tytuł oryginału: Listy-eseje (z Legendy nowoczesności)
  Tytuł przekładu: Pisma-eseji
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: KOV, Vršac
  Język tłumaczenia: serbski

1999
 • Imię i nazwisko autora: Czesław Milosz
  Tytuł oryginału: Siedem listów do J. Brodskiego
  Tytuł przekładu: Sedam pisama Č. Miloša J. Brodskom
  Publikacja w: Književne novine, Beograd, nr 990/991
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: serbski

1998
 • Imię i nazwisko autora: Aleksander Fiut
  Tytuł oryginału: Być (albo nie być) Srodkowoeuropejczykiem
  Tytuł przekładu: Biti (ili ne biti ) Srednjoevropljanin
  Publikacja w: Mostovi, Beograd, nr 114
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: serbski

 • Imię i nazwisko autora: Gustaw Herling-Grudziński
  Tytuł oryginału: Dziennik pisany nocą
  Tytuł przekładu: Dnevnik pisan noću
  Publikacja w: Mostovi, Beograd, nr 114
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: serbski

 • Imię i nazwisko autora: Andrzej Szczypiorski
  Tytuł oryginału: Głupia kobieta
  Tytuł przekładu: Glupa žena
  Publikacja w: Mostovi, Beograd, nr 116
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: serbski

 • Imię i nazwisko autora: Andrzej Szczypiorski
  Tytuł oryginału: Na ławeczce o zmierzchu...
  Tytuł przekładu: Na klupi, u sumrak
  Publikacja w: Mostovi, Beograd, nr 116
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: serbski

 • Imię i nazwisko autora: Roman Ingarden
  Tytuł oryginału: O dyskusji owocnej kilka słów
  Tytuł przekładu: Nekoliko reči o plodnoj diskusiji
  Publikacja w: Danas, Beograd , 12.I
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: serbski

 • Imię i nazwisko autora: Roman Ingarden
  Tytuł oryginału: O poetyce
  Tytuł przekładu: O poetici
  Publikacja w: Radio Beograd III program, 20-27.XII
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: serbski

 • Imię i nazwisko autora: Czesław Milosz
  Tytuł oryginału: Rodziewiczówna
  Tytuł przekładu: Rođevičuvna
  Publikacja w: Zbornik Filološkog fakulteta Univerziteta u Prištini, Priština, nr 7
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: serbski

 • Imię i nazwisko autora: Czesław Miłosz
  Tytuł oryginału: Szukanie ojczyzny
  Tytuł przekładu: U potrezi za otadžbinom
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Matica Srpska, Novi Sad
  Język tłumaczenia: serbski

 • Imię i nazwisko autora: Kazimierz Brandys
  Tytuł oryginału: Sztuka konwersacji
  Tytuł przekładu: Umetnost konverzacije
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Paideia, Beograd
  Język tłumaczenia: serbski

1997
 • Imię i nazwisko autora: Czesław Miłosz
  Tytuł oryginału: O wygnaniu
  Tytuł przekładu: O izgnanstvu
  Publikacja w: Danas, Beograd, Icz.-16, IIcz.-23.VI
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: serbski

 • Imię i nazwisko autora: Ryszard Legutko
  Tytuł oryginału: O tolerancji
  Tytuł przekładu: O toleranciji
  Publikacja w: Mostovi, Beograd, nr 109
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: serbski

 • Imię i nazwisko autora: Czesław Milosz
  Tytuł oryginału: Państwo wyznaniowe
  Tytuł przekładu: Verska država
  Publikacja w: Danas, Beograd , I cz.-15. i IIcz. - 29. IX
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: serbski

1994
 • Imię i nazwisko autora: Władysław Tatarkiewicz
  Tytuł oryginału: O szczęściu
  Tytuł przekładu: O sreći
  Publikacja w: Pismo
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Zemun, nr 38/39
  Język tłumaczenia: serbski

 • Imię i nazwisko autora: Edward Bałcerzan
  Tytuł oryginału: Ojczyzna wobec obczyzny
  Tytuł przekładu: Otadžbina i tuđina
  Publikacja w: Književnost
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Beograd, nr 2
  Język tłumaczenia: serbski

1993
 • Imię i nazwisko autora: Ryszard Kapuściński
  Tytuł oryginału: Cesarz
  Tytuł przekładu: Car
  Publikacja w: Srpska književna zadruga, Beograd
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: serbski

 • Imię i nazwisko autora: Edward Bałcerzan
  Tytuł oryginału: Zywioly prozy polskiej
  Tytuł przekładu: Stihije u poljskoj prozi
  Publikacja w: Književnost
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Beograd, nr 9-10
  Język tłumaczenia: serbski

1991
 • Imię i nazwisko autora: Roman Ingarden
  Tytuł oryginału: wybór z: Studia z Estetyki I, II
  Tytuł przekładu: Ontologija umetnosti
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Književna zajednica, Novi Sad
  Język tłumaczenia: serbski

1990
 • Imię i nazwisko autora: Hana Ożogowska
  Tytuł oryginału: Ucho od śledzia
  Tytuł przekładu: Malo sutra
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: serbski

1987
 • Imię i nazwisko autora: Ryszard Kapuściński
  Tytuł oryginału: Szachinszach
  Tytuł przekładu: Šahinšah
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Književne novine, Beograd
  Język tłumaczenia: serbski

1985
 • Imię i nazwisko autora: Andrzej Kuśniewicz
  Tytuł oryginału: W drodze do Koryntu
  Tytuł przekładu: Na putu za Korint
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: serbski

 • Imię i nazwisko autora: Ewa, Aleksander Czarnecka, Fiut
  Tytuł oryginału: Roymowy z Czesławem Miłoszem
  Tytuł przekładu: Razgovori s Česlavom Milošem
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Dečje novine, Gornji Milanovac
  Język tłumaczenia: serbski

1984
 • Imię i nazwisko autora: Maria Gołaszewska
  Tytuł oryginału: Artysta w sytuacji estetycznej
  Tytuł przekładu: Umetnik u estetskoj situaciji
  Publikacja w: Kultura
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Beograd, nr 64
  Język tłumaczenia: serbski

1983
 • Imię i nazwisko autora: Władysław Tatarkiewicz
  Tytuł oryginału: Pojęcie wartości...
  Tytuł przekładu: Pojam vrednosti...
  Publikacja w: Dijalog
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Sarajevo, nr 1-2
  Język tłumaczenia: serbski

 • Imię i nazwisko autora: Kazimierz Ajdukiewicz,
  Tytuł oryginału: Zagadnienia empiryzmu a koncepcja znaczenia
  Tytuł przekładu: Problem empirizma i koncepcija značenja
  Publikacja w: Dijalog
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Sarajevo, nr 1-2
  Język tłumaczenia: serbski

1982
 • Imię i nazwisko autora: Grzegorz Walczak
  Tytuł oryginału: Pamiętnik małżeński
  Tytuł przekładu: Dnevnik supružnika
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Delta press, Beograd
  Język tłumaczenia: serbski

Bio

Wykłada literaturę i kulturę polską na Wydziale Filologicznym w Belgradzie. Zajmuje się twórczością Czesława Miłosza. Pracę habilitacyjną "Recepcija esejistike Česlava MIloša u Jugoslaviji"(Recepcja eseistyki Czesława Miłosza w Jugosławii) obroniła w 2000 roku w Nowym Sadzie. Pierwsze artykuły dotyczące literatury polskiej opublikowała w czasopiśmie „Književne novine” w 1971 roku. Z tego okresu pochodzą także jej pierwsze przekłady. Od 1978 roku intensywnie zajmuje się tłumaczeniem, ze szczególnym naciskiem na literaturę, estetykę i filozofię.Od 1980 roku jest członkiem Stowarzyszenia Literackich Tłumaczy Serbii. W latach 1992-2003 była członkiem redakcji czasopisma translatorskiego „Mostovi”.Za działalność translatorską otrzymała w 2001 roku nagrodę im. Miloša Đuricia (najważniejsze wyróżnienie za przekłady literackie w Serbii), a w następnym nagrodę Stowarzyszenia autorów ZAiKS „za wybytne osiągnięcia w dziedzinie przekładu literatury polskiej”.