Constantin GEAMBAŞU


Tłumaczy z języka polskiego na:
rumuński

Dziedzina
Esej
Poezja
Proza

Email: kgeambasu@yahoo.com
Tłumaczenia:

2008
 • Imię i nazwisko autora: Dorota Masłowska
  Tytuł oryginału: Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną
  Tytuł przekładu: Albă ca zăpada şi roşu bolşevic
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Editura Trei, Bucureşti
  Język tłumaczenia: rumuński

 • Imię i nazwisko autora: Kazimiera Iłłakowiczówna
  Tytuł oryginału: Szeptem
  Tytuł przekładu: În şoaptă
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Paideia, Bucureşti
  Drugi tłumacz: Passionaria Stoicescu
  Język tłumaczenia: rumuński

 • Imię i nazwisko autora: Wojciech Kuczok
  Tytuł oryginału: Gnój
  Tytuł przekładu: Mizeria
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Polirom, Iaşi
  Język tłumaczenia: rumuński

 • Imię i nazwisko autora: Zbigniew Herbert
  Tytuł oryginału: Pan Cogito
  Tytuł przekładu: Pan Cogito
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Polirom, Iaşi
  Język tłumaczenia: rumuński

2007
 • Imię i nazwisko autora: Aleksander Fiut
  Tytuł oryginału: Być (albo nie być) Srodkowoeuropejczykiem
  Tytuł przekładu: A fi (sau a nu fi) european central
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Dominor, Bucureşti
  Drugi tłumacz: Cristina Godun
  Język tłumaczenia: rumuński

 • Imię i nazwisko autora: Stanisław Wyspiański
  Tytuł oryginału: Wesele
  Tytuł przekładu: Nunta
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Paideia, Bucureşti
  Drugi tłumacz: Passionaria Stoicescu
  Język tłumaczenia: rumuński

2006
 • Imię i nazwisko autora: Jan Kocahnowski
  Tytuł oryginału: Treny
  Tytuł przekładu: Lamentaţii
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Paralela 45 Bucureşti
  Język tłumaczenia: rumuński

 • Imię i nazwisko autora: Witold Gombrowicz
  Tytuł oryginału: Opętani
  Tytuł przekładu: Posedaţii
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Paralela 45 Bucureşti
  Język tłumaczenia: rumuński

2005
 • Imię i nazwisko autora: Adam Mickiewicz
  Tytuł oryginału: Sonety krymskie
  Tytuł przekładu: Sonete din Crimeea
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Paideia, Bucureşti
  Drugi tłumacz: Passionaria Stoicescu
  Język tłumaczenia: rumuński

2004
 • Imię i nazwisko autora: Stefan Chwin
  Tytuł oryginału: Hanemann
  Tytuł przekładu: Doctor Hanemann
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Paralela 45 Bucureşti
  Język tłumaczenia: rumuński

 • Imię i nazwisko autora: Andrzej, Iuryj Stasiuk, Andruhovyci
  Tytuł oryginału: Moja Europa
  Tytuł przekładu: Europa mea
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Polirom, Iaşi
  Język tłumaczenia: rumuński

2003
 • Imię i nazwisko autora: Wisława Szymborska
  Tytuł oryginału: W rzece Heraklita
  Tytuł przekładu: Antologia În râul lui Herlaclit
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Paideia, Bucureşti
  Język tłumaczenia: rumuński

 • Imię i nazwisko autora: Wisława Szymborska
  Tytuł oryginału: Chwila
  Tytuł przekładu: Clipa
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Paideia, Bucureşti
  Język tłumaczenia: rumuński

 • Imię i nazwisko autora: Leszek Kołakowski
  Tytuł oryginału: Mini wykłady o maxi sprawach
  Tytuł przekładu: Conferinţe mici pe teme mari
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Paideia, Bucureşti
  Język tłumaczenia: rumuński

2002
 • Imię i nazwisko autora: Czesław Miłosz
  Tytuł oryginału: Widzenia nad Zatoką San Francisco
  Tytuł przekładu: Privind dinspre Golful San Francisco
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Paralela 45 Bucureşti
  Język tłumaczenia: rumuński

 • Imię i nazwisko autora: Czesław Miłosz
  Tytuł oryginału: Ziemia Ulro
  Tytuł przekładu: Ţinutul Ulro
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Allfa, Bucureşti
  Język tłumaczenia: rumuński

2001
 • Imię i nazwisko autora: Olga Tokarczuk
  Tytuł oryginału: Podróż Ludzi Księgi
  Tytuł przekładu: Călătoria Oamenilor Cărţii
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Polirom, Iaşi
  Język tłumaczenia: rumuński

 • Imię i nazwisko autora: Andrzej Szczypiorski
  Tytuł oryginału: Początek
  Tytuł przekładu: Frumoasa doamna Seidenman
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Polirom, Iaşi
  Język tłumaczenia: rumuński

1999
 • Imię i nazwisko autora: Wisława Szymborska
  Tytuł oryginału: Pod jedną gwiazdą
  Tytuł przekładu: Antologia Sub o singură stea
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Universal Dalsi, Bucureşti
  Drugi tłumacz: Passionaria Stoicescu
  Język tłumaczenia: rumuński

 • Imię i nazwisko autora: Stanisław Lem
  Tytuł oryginału: Eden
  Tytuł przekładu: Eden
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Nemira, Bucureşti
  Język tłumaczenia: rumuński

 • Imię i nazwisko autora: Czesław Miłosz
  Tytuł oryginału: Rodzinna Europa
  Tytuł przekładu: Europa natală
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Univers, Bucureşti
  Język tłumaczenia: rumuński

 • Imię i nazwisko autora: Czesław Miłosz
  Tytuł oryginału: Zniewolony umysł
  Tytuł przekładu: Gândirea captivă
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Humanitas, Bukareszt
  Język tłumaczenia: rumuński

 • Imię i nazwisko autora: Karol Wojtyła
  Tytuł oryginału: Miłość i odpowiedzialność
  Tytuł przekładu: Iubire şi responsabilitate
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: M.C. Bucureşti
  Język tłumaczenia: rumuński

1997
 • Imię i nazwisko autora: Stanisław Lem
  Tytuł oryginału: Golem XIV
  Tytuł przekładu: Golem XIV
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Univers, Bucureşti
  Język tłumaczenia: rumuński

1988
 • Imię i nazwisko autora: Henryk Markiewicz
  Tytuł oryginału: Główne problemy wiedzy o literaturze
  Tytuł przekładu: Conceptele ştiinţei literaturii
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Univers, Bucureşti
  Język tłumaczenia: rumuński

Bio

Constantin Geambaşu, urodzony w 1948 r., Cobia, okręg Dâmboviţa.


Wykształcenie
1962-1966 Liceum ogólnokształcące w mieście Gãiesti, okr. Dâmboviţa
1966-1968 Wydział języków słowiańskich, kierunek polski i rumuński na Uniwersytecie w Bukareszcie
1968-1971 Wydział filologii polskiej i słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego
1989 obrona pracy doktorskiej (Twórczość Marii Dąbrowskiej na tle porównawczym)
Praca
1971-19781 asystent w Katedrze języków i literatur słowiańskich Uniwersytetu w Bukareszcie
1982-1989 lektor języka rumuńskiego na Uniwersytecie Sofijskim w Bułgarii
1990-1998 adiunkt w Katedrze języków i literatur słowiańskich w Bukareszcie
1999 docent w tej samej katedrze
1999 – 2004 lektor języka rumuńskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim
2003 - profesor

2004 – dyrektor Katedry Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu w Bukareszcie
członek Stowarzyszenia “Bristol” (Nauczycieli języka polskiego jako obcego)
przewodniczący Towarzystwa Slawistów Rumuńskich
członek komisji historii slawistyki
członek Związku Literatów Rumuńskich