Literatura na Świecie 9-10/2017

#

Elizabeth Bishop, Siedem wierszy, przeł. Andrzej Sosnowski 5

Colm Tóibín, O Elizabeth Bishop, przeł. Krystyna Dąbrowska 18

Zachęta do prenumeraty 55

Robert Lowell, Sześć wierszy, przeł. Piotr Sommer 57

Elizabeth Bishop, [Wypowiedź o Life Studies], przeł. Piotr Sommer 67

Elizabeth Bishop, Robert Lowell, Listy, przeł. Krystyna Dąbrowska 68

Reklama antologii O nich tutaj 125

David Kalstone, Elizabeth Bishop i Robert Lowell, przeł. Anna Warso 126

Elizabeth Bishop, Dwa opowiadania, przeł. Marcin Szuster 165

Zachęta do prenumeraty 201

David Kalstone, Elizabeth Bishop i Robert Lowell, przeł. Anna Warso 202

Robert Lowell, Trzy wiersze, przeł. Piotr Sommer 245

Elizabeth Bishop, Robert Lowell, Listy, przeł. Krystyna Dąbrowska 249

Elizabeth Bishop, Pięć wierszy, przeł. Andrzej Sosnowski 303

Mikołaj Wiśniewski, Tęcze Elizabeth Bishop 316

Reklama antologii Reprezentacje Holokaustu 335

Elizabeth Bishop, Pora deszczowa, kraj podzwrotnikowy,

przeł. Andrzej Sosnowski 337

Zachęta do prenumeraty 341

Krystyna Dąbrowska, Trzy książki o Elizabeth Bishop 342

Marek Bieńczyk, Najlepszy, jaki nam dano 357

Michał Paweł Markowski, Ekrany Gustawa Flauberta 372

noty o autorach 390

Copyright Information, Acknowledgments & Photo Credits 392

Andrzej Kopacki, Jako palacz fajki 394

Marcin Wicha, Od ręki 401

Powrót