Akcent 4/2016

#

Europa Środkowa od środka • Mykoła Riabczuk: Ukraina między wyobraźnię a rzeczywistością • Epika węgierskiego Października -Zsolt Berta • Wizerunek księdza w kulturze polskiej XXI wieku (Dostatni, Sochoń, Wierzbicki) • Stolice kulturalne świata - cd.
• W. Oszajca, T. Chabrowski, Z. Jerzyna, S. Wawerla-Długosz, G. Jędrek, G. Wojcieszko - wiersze • Ł. Janicki o krytyce literackiej czasu wojny • Nieznane listy Józefa Czechowicza • Z. Beszczyńska o W. Próchniewiczu • M. i A. Goworscy, R. Lenc, J. Skwarek -opowiadania • T. Księska-Falger o Andrzeju Nikodemowiczu • L. Mądzik o Krzysztofie Pendereckim • Malarstwo Ryszarda Lisa


Spis treści:

Wacław Oszajca: wiersze
Zsolt Berta: Chłopcy z placu Moskwy
Jerzy Kutnik i Edyta Frelik: W poszukiwaniu centrum – stolice kulturalne nowożytnego świata. Część druga: amerykańskie korzenie posthistorycznego myślenia o sztuce
Tadeusz Chabrowski: wiersze
Ryszard Lenc: Portret Thomasa Listera
Zbigniew Jerzyna: wiersze
Mykoła Riabczuk: Polska, Ukraina, Europa – między wyobraźnią a rzeczywistością
Sabina Wawerla-Długosz: wiersze
Marta i Andrzej Goworscy: Dni po dniu płaczu
Łukasz Janicki: Z myślą o przyszłości. O antologii polskiej krytyki literackiej i eseistyki lat 1939-1945
Grzegorz Jędrek: wiersze
Joanna Skwarek: Niebo nielimitowane
Grażyna Wojcieszko: wiersze
Zofia Beszczyńska: Wołanie o światło. O twórczości Wojciecha
Próchniewicza

DOCIEKANIA
Wizerunek księdza w kulturze polskiej XXI wieku

Łukasz Janicki: Wstęp. Kościół w zwierciadle kultury
Ks. Alfred Marek Wierzbicki: Księża/kapłani... pracownicy kultury
Tomasz Dostatni OP: Papieskie „niestety” – ksiądz polski dziś
Ks. Jan Sochoń: Kapłan pośród niesnasków

PRZEKROJE
Poeci, poeci...

Paweł Mackiewicz: Konkurencja olimpijska: wierszopisanie. Kategoria: lekko metafizyczna [Bohdan Zadura „Już otwarte”]; Iwona Gralewicz-Wolny: „Nie chcę być przelotnie” [Dominik Opolski „Wybudzony z letargu. Wybór wierszy”]; Wacław Oszajca SJ: Wywyższyć wszystkie byty bez wyjątku [Tadeusz Chabrowski „Nitka nieskończoności”, „Dom w chmurach”]; Zbigniew Chojnowski: „Uzdrawiające słowa” [János Oláh „Nieosiągalna ziemia”]

Nie tylko analitycznie...
Wiesława Turżańska: Nobody’s perfect? [Ryszard Koziołek „Dobrze się myśli literaturą”]; Edyta Ignatiuk: Kolaż intymny [Mariusz Szczygieł „Projekt: prawda”]; Waldemar Michalski: Dookoła świata z „Lublinem II” [Zbigniew Miazga „Portowe opowieści. Lublinem II po morzach i oceanach świata”]; Wiesława Turżańska: O powinowactwach nie tylko z wyboru [Csaba G. Kiss „Powinowactwa wyszehradzkie”]; Janusz Golec: Literatura austriacka – kod kulturowy i geografia [Maciej Ganczar „Historia literatury austriackiej”]

Europa Środkowa od środka
Dariusz Skórczewski: Perspektywa postkolonialna w studiach na temat Europy Środkowo-Wschodniej [„Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej: Polska, Ukraina, Węgry, Słowacja”]; Edyta Frelik: Nowa odsłona. Muzea i galerie sztuki w Europie Środkowej [Katarzyna Jagodzińska „Czas muzeów w Europie Środkowej. Muzea i centra sztuki współczesnej (1989-2014)”]; Aneta Wysocka: Niełatwe odczytanie Ukrainy [Mykoła Riabczuk „Ukraina. Syndrom postkolonialny”]

PLASTYKA
Lechosław Lameński: Jan Ryszard Lis – ostatni z wielkich

MUZYKA
Teresa Księska-Falger: Nikodemowicz 2016

ODKRYTE PO LATACH
Jarosław Cymerman: Bruderszaft i beczka soli. O listach Józefa Czechowicza do Romana Kołonieckiego

CZYTANIE PETERSBURGA
Ewa Dunaj: Petersburskie cmentarze

BEZ TYTUŁU
Leszek Mądzik: Laudacja wygłoszona na cześć prof. Krzysztofa Pendereckiego z okazji nadania tytułu doktora honoris causa KUL

NOTY
Jan Maria Kłoczowski: O sztuce ziemi i sztuce pamięci, czyli o cudzie
Mariusz Solecki: Transport „Będzin-Sosnowiec”

Noty o autorach

Contents and Summaries

Powrót