Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017

29 maja 2017 r. godz. 10:00

Uprzejmie informujemy, że nabór do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” został rozstrzygnięty.


  1. Wnioski rozpatrzone pozytywnie
  2. Wnioski rozpatrzone negatywnie
  3. Wnioski odrzucone ze względów formalnych

22 maja 2017 r.

Informujemy, że w trakcie sprawdzania wniosków stwierdziliśmy kilka przypadków braku zgodności danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów z danymi opublikowanymi przez GUS. W związku z tym błędne kody terytorialne i wartości wskaźników G wpisane do wniosków nie będą uznawane za błędy formalne. Błędne dane zostały skorygowane przez Instytut Książki.


4 kwietnia 2017 r.


Prosimy o dokładne sprawdzanie danych wpisywanych do wniosku w punkcie III.b (kod terytorialny gminy). W punkcie III.b należy wpisać kod terytorialny gminy, a nie jej części, np. miasta, obszaru wiejskiego czy delegatury. Kod terytorialny gminy pobrany z wyszukiwarki GUS musi być taki sam jak kod terytorialny gminy, do którego przypisany jest wskaźnik G w wykazie opublikowanym przez Ministerstwo Finansów.


22 marca 2017 r.

Instytut Książki ogłasza nabór wniosków w ramach programu dotacyjnego „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”.


Termin naboru wniosków upływa 30 kwietnia 2017 r.


Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” jest piątą edycją programu, poprzednie zrealizowano w latach 2012, 2013, 2015 oraz 2016.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 3 500 zł.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.

Kontakt:
Anna Zagórska, mail: a.zagorska@instytutksiazki.pl, tel. 12 617 19 11
Joanna Odolska, mail: j.odolska@instytutksiazki.pl, tel. 12 617 19 12
Karolina Nowak, mail. k.nowak@instytutksiazki.pl, tel. 12 617 19 08

W zakładce „Pytania i odpowiedzi” zamieszczane są pytania nadsyłane przez zainteresowane biblioteki i odpowiedzi na nie udzielane przez Instytut Książki. Prosimy o korzystanie z tej formy kontaktu.

Pliki do pobrania:

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017 – regulamin
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017 – formularz wniosku
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017 – wniosek wzorcowy
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017 raport z wykonania zadania