Seminaria Biblioteka Nowa

Realizowane w ostatnich latach i obecnie programy Biblioteka+ oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 zakładają przekształcenie bibliotek publicznych w centra dostępu do wiedzy i kultury, a także w miejsca odpowiadające różnym oczekiwaniom, takim jak: dostęp do mediów elektronicznych i zasobów cyfrowych, wspomaganie media literacy, tworzenie przestrzeni do poszukiwań i inspiracji czy też wsparcie dla różnych grup wiekowych i zawodowych. Stawiają zatem przed bibliotekami nowe wyzwania.  W spełnianiu tych wyzwań biblioteki wspomagają oferowane w ramach Biblioteki+ i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa programy takie jak: infrastruktura bibliotek, szkolenia dla bibliotekarzy, MAK+, komputery dla bibliotek.

 

Konieczne wydaje się wyznaczenie na płaszczyźnie bardziej ogólnej kierunku rozwoju polskich bibliotek publicznych, będącego odpowiedzią na potrzeby społeczne w czasach postępującej cyfryzacji. W krajach Europy Zachodniej, ale też np. w USA, zmieniające się stale i szybko warunki w jakich pracują biblioteki są podstawą do tworzenia uaktualnianych co kilka lat strategii ukierunkowujących rozwój bibliotek.

 

Celem zatem nadrzędnym seminariów Biblioteka Nowa będzie wypracowanie założeń i kierunków rozwoju polskich bibliotek publicznych na najbliższe kilka lat. Realizując go, chcemy oprzeć się o doświadczenia innych krajów związane z ich reagowaniem na nowe wyzwania dla bibliotek. Cykl został podzielony na poszczególne seminaria tematyczne: nowe wyzwania, nowe koncepcje, nowa architektura, nowa oferta, nowy bibliotekarz/nowa bibliotekarka.

 

Seminaria zaplanowaliśmy na lata 2015-2017. Chcemy aby odbywały się dwa razy w roku, wiosną i jesienią (w 2016 roku IV Seminarium Biblioteka Nowa planowane jest w Warszawie, w listopadzie, informcje na ten temat znajdują się na stronach Instytutu Ksiązki i dostępne są tutaj).

 

kontakt
Elżbieta Kalinowska
/ sprawy programowe
tel. 22 656 63 86
e-mail: e.kalinowska[at]instytutksiazki.pl

Małgorzata Szmigielska / sprawy organizacyjne
tel. 518 659 338
e-mail: m.szmigielska[at]instytutksiazki.pl