Magdalenka z razowego chleba

Michał Głowiński
Magdalenka z razowego chleba
  • Wydawnictwo Literackie
    Kraków 2001
    145 x 205
    216 stron
    ISBN 83-08-03100-5

Magdalenka z razowego chleba składa się z krótkich opowieści. Nieliczne (Z getta do getta, Powrót) wiążą się bezpośrednio ze wspomnieniami autora z lat Zagłady. Reszta dotyczy już czasów powojennych, przedstawiając biografie kilku charakterystycznych dla tamtego czasu postaci. Ale nie chodzi tu o portretowanie konkretnych osób, lecz o uchwycenie pewnych rysów ogólnych tamtej PRL-owskiej rzeczywistości. Czytelnicy Prousta nie będą mieli wątpliwości, że tytuł jest aluzją do jednego z najbardziej znanych motywów jego wielkiego dzieła. A dlaczego owa magdalenka została sporządzona z tak niestosownego tworzywa, Czytelnik dowie się, jeśli zechce przeczytać ostatnią opowieść zamieszczoną w tej książce.

Ta książka to podróż po pamięci. (Dorota Jovanka Ćirlić)