Dukla

Andrzej Stasiuk
Dukla
  • Czarne
    Wołowiec, I 1997, IV 2008
    150 stron
    grafiki: Kamil Targosz
    ISBN: 83-87391-05-0

Dukla ponownie przynosi studia krajobrazu oraz migawki z życia mieszkańców beskidzkich osad i miasteczek. Święcąca triumfy w tej książce wola dotknięcia rzeczywistości poprzez opis (tu Stasiuk jest prawdziwym mistrzem), sąsiaduje z tęsknotą za światem czystych emocji i olśnień, a więc po trosze za rajem dzieciństwa, po trosze za wybraną przez artystę, a więc nieco idealizowaną, krainą prostych wzruszeń, o które tym łatwiej, im dalej od wielkomiejskiego zgiełku.

"Nowy zbiór prozy artystycznej Stasiuka jest stworzony z natury wyobraźni i cywilizacyjnego śmietnika. Zanim zacząłem go czytać, nie przypuszczałem, że można tak malować prozą. Mierzy z rozmysłem i nie znam w prozie celniejszych ani bardziej rewelacyjnych metafor."

- Henryk Grynberg, Tygodnik Powszechny