Konkurs

Konkurs na recenzję rysowaną adresowany jest do najmłodszych klubowiczów. Podobnie jak w naszym konkursie „Klubowicze do klawiatur" wybieramy najlepszą recenzję nadesłaną w danym miesiącu kalendarzowym. A na koniec roku wybieramy recenzję roku.

Nagrody otrzymuje klub, z którego przesłana została recenzja. Za recenzję miesiąca – zestaw nowości ufundowany przez jedno z wydawnictw, które wspierają nasz konkurs. Nagroda za recenzję roku jest oczywiście niespodzianką.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs trwa od 1 marca do 31 grudnia danego roku.
2. Recenzje, opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem klubowicza, nazwą DKK należy przesyłać drogą elektroniczną (scan w rozdzielczości min. 800x600 w formacie jpg) do właściwego koordynatora wojewódzkiego, który następnie przesyła je do Instytutu Książki.
3. Recenzje nadsyłane przez koordynatorów umieszczane są na stronie DKK w dziale GALERIA.
4. Laureatów – zarówno w przypadku recenzji miesiąca, jak i recenzji roku – wyłania jury złożone z pracowników Instytutu Książki.
5. Laureatów konkursu z danego miesiąca Instytut Książki ogłasza na stronie DKK w ciągu pierwszego tygodnia kolejnego miesiąca, laureatów nagrody rocznej Instytut Książki ogłosi do dnia 31 stycznia.
6. Nagrody Instytut Książki wysyła pocztą na adres klubu.

Wróć