Konkurs

W konkursie "Klubowicze do klawiatur!" wybieramy najlepszą recenzję nadesłaną przez klubowiczów w danym miesiącu kalendarzowym. A na koniec roku wybieramy recenzję roku.

Recenzje oceniane są w dwóch kategoriach, recenzje czytelników do ukończenia 18 roku życia (dzieci i młodzież) i od 18 roku życia wzwyż (dorośli).

Nagrody otrzymuje autor recenzji. Za recenzję miesiąca – zestaw nowości ufundowany przez wydawnictwa, które wspierają nasz konkurs. Nagroda za recenzję roku jest oczywiście niespodzianką.

Wszystkie nagrodzone recenzje zostaną opublikowane na stronie Instytutu Książki. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty i skrótów recenzji publikowanych na stronie.


Regulamin konkursu:

1. Konkurs trwa od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
2. Recenzje, opatrzone imieniem i nazwiskiem, nazwą DKK oraz informacją o kategorii wiekowej recenzenta, należy przesyłać drogą elektroniczną do właściwego koordynatora wojewódzkiego, który następnie przesyła je do Instytutu Książki.
3. Recenzje oceniane są w dwóch kategoriach wiekowych: a) do ukończenia 18 roku życia i b) od 18 roku życia wzwyż.
4. Laureatów – zarówno w przypadku recenzji miesiąca jak i recenzji roku – wyłania jury złożone z pracowników Instytutu Książki
5. Laureatów konkursu z danego miesiąca Instytut Książki ogłasza na stronie DKK w ciągu pierwszego tygodnia kolejnego miesiąca, laureatów nagrody rocznej Instytut Książki ogłosi do dnia 31 stycznia.
6. Nagrody Instytut Książki wysyła pocztą na adres klubu.

Wróć