Podatek VAT na książki: tezy podstawowe

04.12.2007

Zerowa stawka VAT na książki oraz czasopisma specjalistyczne obowiązuje w Polsce w okresie przejściowym, który zgodnie z ustaleniami rady ECOFIN z 4 grudnia 2007 roku upływa 31 grudnia 2010 roku.

Instytut Książki stoi na stanowisku, że zerowa stawka VAT na książki powinna obowiązywać w Polsce przynajmniej do czasu zrównania poziomu dochodów ze średnią „starych” krajów członkowskich UE lub do momentu osiągnięcia w Polsce podobnych do tych krajów wskaźników w testach czytania ze zrozumieniem OECD ewentualnie średniego poziomu czytelnictwa.

Ponadto Instytut Książki twierdzi, że docelowo stawka VAT w przypadku książki w wersji elektronicznej powinna być taka sama jak w przypadku wersji drukowanej. Dziś w Polsce jest to 0% VAT na książki drukowane i 22% VAT np. na książki w wersji audio lub tzw. e-booki. Zdaniem IK definicja książki powinna być związana z treścią, a nie z nośnikiem, stąd stawka VAT na książki w wersji elektronicznej powinna dzisiaj wynosić w Polsce 0%.

Pobierz plik

Więcej:
PODATEK VAT_02_ZERO DO KOŃCA 2010 ROKU
PODATEK VAT_03_OD 2011 ROKU NIE WIEMY
PODATEK VAT_04_PROPOZYCJE IK