Infrastruktura bibliotek

Biblioteka+ w badaniach ankietowych

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił 17 lutego 2011 roku regulamin Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” w ramach Programu Wieloletniego KULTURA+. Po roku Instytut Książki rozesłał ankietę, mającą na celu zbadanie wśród potencjalnych beneficjentów znajomości programu oraz zidentyfikowanie wyzwań, przed jakimi stoją gminne biblioteki publiczne starające się o środki w ramach programu.

Prezentujemy Raport z badania dotyczącego realizacji Programu Wieloletniego KULTURA+. "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”.

Badanie zostało zrealizowane metodą sondażową w dniach od 1 maja 2012 do 4 czerwca 2012 roku. W trakcie badania wykorzystano technikę ankiety pocztowej, polegającej na wysyłce do respondentów, za pośrednictwem poczty, kwestionariuszy z pytaniami z prośbą o ich wypełnienie. Ankiety zostały wysłane do gminnych bibliotek publicznych, urzędów gmin oraz urzędów marszałkowskich.

Dziękujemy wszystkim instytucjom, które wypełniły i odesłały ankietę!

Wróć