Podsumowanie I seminarium Biblioteka Nowa

15.02.2016
#

Seminarium „Biblioteka 2020 czyli nowe wyzwania dla bibliotek publicznych” (Kraków, 15 kwietnia 2015) rozpoczęliśmy cykl seminariów Biblioteka Nowa, których celem nadrzędnym będzie wypracowanie założeń i kierunków rozwoju polskich bibliotek publicznych na najbliższe kilka lat.

Realizując seminaria, chcemy się oprzeć na doświadczeniach innych krajów związane z ich reagowaniem na nowe wyzwania dla bibliotek. Cykl został podzielony na tematycznie: nowe wyzwania, nowe koncepcje, nowa architektura, nowa oferta, nowy bibliotekarz/nowa bibliotekarka.

 

Treść podsumowania do pobrania tutaj.