Badanie ewaluacyjne trzech projektów szkoleniowych oraz systemu MAK+

15.04.2015 Iwona Konieczny, Natalia Kopeć-Panek, Magdalena Tędziagolska, Anna Żelazowska-Kosiorek
#

Przedstawiamy raport z badania ewaluacyjnegoprojektów szkoleniowych oraz systemu MAK+, realizowanych przez Instytut Książki lub na jego zlecenie, przygotowany przez firmę Era Ewaluacji.

TREŚĆ RAPORTU DO POBRANIA TUTAJ

Badanie ewaluacyjne szkoleń dla bibliotekarzy zostały przeprowadzone przy użyciu następujących narzędzi badawczych:

 • metoda CAWI – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www (Computer-Assisted Web Interview)
 • metoda CATI – wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (Computer-Assisted Telephone Interview)
 • Analiza danych zastanych (dokumenty wymagane regulaminem programu)

Kryteria badawcze:

Program dotacyjny – Szkolenia dla bibliotekarzy (2014)

 • przydatność zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy bibliotekarek i bibliotekarzy adekwatność treści i metod szkoleniowych do potrzeb uczestników i uczestniczek
 • komplementarność tematów szkoleń względem innych szkoleń na rynku w opinii uczestników i uczestniczek

Szkolenia trenerskie (2015)

 • przydatność zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy bibliotekarek i bibliotekarzy
 • adekwatność treści i metod szkoleniowych do potrzeb uczestników i uczestniczek

Aktywizacja poprzez książkę (2015)

 • przydatność zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy bibliotekarek i bibliotekarzy
 • adekwatność treści i metod szkoleniowych do potrzeb uczestników i uczestniczek

Akademia kultury – BIBA (2015) oraz Szkolenia podczas festiwalu dziecięcego w Rabce (2015)

 • adekwatność formuły spotkań do potrzeb uczestników i uczestniczek
 • adekwatność treści do potrzeb uczestników i uczestniczek
 • przydatność zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy
 • umiejętność przekazywania wiedzy przez prowadzących

Przewodnicy po świecie książki – Korepetycje z literatury (2015)

 • adekwatność formuły spotkań do potrzeb uczestników i uczestniczek
 • adekwatność treści do potrzeb uczestników i uczestniczek
 • przydatność zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy

E-booki w bibliotece – seminaria e-lendingowe (2015)

 • adekwatność formuły spotkań do potrzeb uczestników i uczestniczek
 • adekwatność treści do potrzeb uczestników i uczestniczek
 • przydatność zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy