Marcin Sendecki

#
 • fot. Krzysztof Dubiel

ur. 1967 w Gdańsku, poeta rzeczy, autor zaliczany do ścisłego grona najwybitniejszych twórców swego pokolenia. Mieszka w Warszawie. Jego wiersze są naznaczone daleko posuniętą lakonicznością. Dużo w nich ironii wobec świata i chłodnej powściągliwości w stosunku do własnych poetyckich poczynań, nieomal nieobecne są wszelkie gesty adresowane do czytelnika, mające udostępnić mu wnętrze wiersza, uczynić je bardziej zachęcającym i przytulnym. Utwory rozsadza od środka sardoniczna niechęć do wszelkiego utożsamienia oraz poczucie wyobcowania. Rozpryskujące się kryształy wierszy zawierają w sobie ułamki panoramy społecznej. Zwłaszcza wczesne utwory Sendeckiego wyrażały jego pogląd na temat stanu duchowej dezintegracji i jałowości końca PRL-u i i początków nowego państwa. Sławę zdobył utwór zatytułowany Tym razem obędzie się bez ofiar. Sendecki sprawia wrażenie etycznego maksymalisty, którego świadomość poraża niedoskonałość i pustka, ideowe wydrążenie tego, co istnieje. Chodzi oczywiście o mit solidarnościowej rewolucji, która - zamiast głębokiej przemiany - przyniosła ostateczne zniweczenie wyrazistych wartości i postaw, pogrążając świat w nieokreśloności, dewaluując słowa. Autor od początku związany z "briuLionem".

Bibliografia

 • Z wysokości. Wiersze z lat 1985-1990, Warszawa-Kraków: BruLion, 1992.
 • Parcele, Warszawa-Kraków: bibLioteka 1998.
 • Muzeum sztandarów ruchu ludowego, Legnica 1998.
 • Szkoci Dół, Kraków: a5, 2002.
 • Opisy przyrody, Legnica: Biuro Literackie 2002.
 • Z wysokości. Parcele, Wrocław: Biuro Literackie, 2006.
 • Trap, Wrocław: Biuro Literackie, 2008.
 • 22, Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, 2009
 • Pół, Wrocław: Biuro Literackie, 2010.
 • Farsz, Wrocław: Biuro Literackie, 2011.
 • Błam (wiersze zebrane), Wrocław: Biuro Literackie, 2012.
 • Pamiątka z celulozy (wybór wierszy), Poznań: WBPiCAK, 2014.
 • Przedmiar robót, Wrocław: Biuro Literackie, 2014
 • Lamety, Wrocław: Biuro Literackie, 2015
 • W, Stronie Śląskie: Biuro Literackie, 2016

Tłumaczenia:

hiszpański:

 • w antologii: 101 (6 poetas polacos contemporáneos), tłum. Mauricio Barrientos, Maciej Ziętara, Santiago de Chile: RiL editores, 2008

niemiecki:

 • Parzellen [wybór wierszy], Mainz: Dreieck-Verl. Neumann, 1997.

portugalski:

 • Parcelas (Parcele), Lisboa, Lisboa: Quetzal editores, col. Poetas em Mateu, 2001.