Andrzej Muszyński

(1984) – prozaik, autor reportaży, absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowskiej Szkoły Scenariuszowej i Polskiej Szkoły Reportażu przy Instytucie Reportażu w Warszawie. Mieszka na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie prowadzi własne gospodarstwo. Pierwszy stypendysta Fundacji Herodot im. Ryszarda Kapuścińskiego. Laureat konkursu na najlepsze opowiadanie na Międzynarodowym Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu w 2012 roku. Nominowany do Nagrody im. Beaty Pawlak, Nagrody Literackiej Gdynia oraz do „Paszportu Polityki”. Wyróżniany również  jako podróżnik – „Kolosem” w kategorii „wyczyn roku” za pionierskie przejście puszczy Minkebe w Gabonie oraz Nagrodą im. Andrzeja Zawady na wyprawę na północ Birmy. Jego teksty podróżnicze były publikowane w prasie  zagranicznej i polskiej, m.in. w „National Geographic Polska”.

Jako pisarz zadebiutował w 2013 roku zbiorem opowiadań opisujących życie na polskiej wsi zatytułowanym „Miedza”. Inspiracją do tych opowieści była zarówno codzienność, jak i lokalne podania czy historia regionu, a cały tom przepełnia nostalgia za odchodzącym w przeszłość trybem wiejskiego życia, skoncentrowanym na cyklu przyrody, za ginącą już gwarą i ludowymi obyczajami. „Miedza” to także świadectwo zmagania się z wsią jako miejscem pochodzenia, od którego można uciec, ale które nie daje o sobie zapomnieć.

Pierwsza powieść Muszyńskiego, „Podkrzywdzie” również zakorzeniona jest w wiejskim świecie. To historia mężczyzny, który opisując  wspomnienia z dzieciństwa spędzonego na wsi, próbuje zrozumieć tajemniczą postać nieżyjącego już dziadka, pokazuje też, jak wyniesione z tamtego czasu i miejsca doświadczenia ukształtowały jego wrażliwość. Wiejskie rytuały i obyczaje, zmiany pór roku i charakterystyczny rytm związanego z naturą życia nabierają tu  wręcz magicznego, opisywanego w formie poszczególnych ksiąg, znaczenia, a pozornie mały zamknięty świat pulsuje tajemniczym i bogatym życiem.

Andrzej Muszyński jest również autorem dwóch książek reportażowych. Pierwsza z nich, opublikowana w 2013 roku relacja z podróży po Azji, Ameryce Łacińskiej i Afryce, próbuje odpowiedzieć na pytanie, czym jest tytułowe „Południe”, gdzie leżą jego geograficzne, polityczne, ekonomiczne i historyczne granice. Z kolei wydany w 2015 roku „Cyklon” jest poświęcony Birmie – szafranowej rewolucji oraz narodzinom demokracji w tym kraju.

Bibliografia

Proza:

  • Miedza, Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2013
  • Podkrzywdzie, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2015.

Reportaż:

  • Południe, Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2013
  • Cyklon, Wołowiec, Wydawnictwo Czarne 2015.